контакт

Мы в вашем распоряжении!

Сервис и мастерская

+48 71 334 16 00
biuro@chomar.pl

Транспорт и экспедирование

+48 71 334 16 00
biuro@chomar.pl

CHOMAR Sp. z o.o.

Pietrzykowice
ul. Przemysłowa 1
55-080 Kąty Wrocławskie

Chomar sp. z o.o. z siedzibą w Pietrzykowicach, ul. Przemysłowa 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000183264, NIP 8940018023, REGON 932962542, kapitał zakładowy 700.000 zł opłacony w całości.

Контактная форма

Напишите нам. Мы ответим в течение 48 часов.