Optymalizacje transportowe

Efektywna organizacja transportu w firmie ma ogromny wpływ na jej skuteczne funkcjonowanie. Odpowiednio opracowane procesy pozwalają optymalizować zarówno koszty bezpośrednie w obszarze transportu, jak i minimalizować np. straty w produkcji lub w obszarze reklamacji klientów.
Naszym klientom oferujemy profesjonalne usługi audytu i optymalizacji procesów transportowych.


 • Proces optymalizacji jest wieloetapowy i oparty na dokładnej analizie potrzeb firmy


  1. 1. analiza stanu istniejącego
   2. reorganizacja procesów transportowych
   3. wdrożenie zmian
   4. ocena efektów po 6 m-cach i ewentualne korekty

 • W procesie dobieramy właściwe środki transportu i metody transportu

 • Dobieramy rozwiązania optymalizacyjne, takie jak:
  - łączenie transportu
  - koncept mleczarza / Milkrun
  - organizacja przepływów przez magazyny przeładunkowe/Cross Docki XD

Chomar w liczbach

25

lat
doświadczenia

80000

zleceń
rocznie

25mln

kilometrów
rocznie

24/7

w trasie

Partnerzy